Sessio quarta anni academici 2022-2023

Sessionem celebravimus die 3 mensis Ianuarii anno 2023.

Res in sessione tractatae

I. Vota pro anno novo

II. De papa emerito Benedicto XVI nuperrime defuncto

Declaratio

Fratres carissimi

Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.

Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.

Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.

Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII

(Fons; taenia phonographica)

Nuntii

Benedictus XVI Summus Pontifex ministerio suo renuntiabit
Benedictus XVI Papa, octoginta quinque annos natus, die Lunae seu feria secunda Cardinalibus congregatis necopinato annunitavit se ministerio suo renuntiaturum esse. Dixit se esse “conscium vires … ingravescente aetate non aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum”. Inde a die undetredicesimo mensis Februarii hora vicesima sedes Episcopi Romae vacans erit novumque conclave instituetur. Sedis Apostlicae locutor, Federicus Lambardi nomine, diurnariis communicavit Iosephum Ratzinger in quoddam monstarium in Civitate Vaticana situm se recepturum esse. Conlave, cui renuntiatus non adesset, mense Martio habitum iri.

(Fons cum taenia phonographicā)


Hi Nuntii Latini a sectione Germanicā Stationis radiophonicae Vaticanae anno 2013 emissi nuntiaverunt renuntiationem Benedicti XVI munere suo, exsequias autem eiusdem anno 2023 narravit Hebdomada Papae, emissio Latina ab eādem Statione Radiophonicā Vaticanā composita (fons invenitur hic, alii nuntii legi audirique possunt hic et hic):

HEBDOMADA PAPAE

Notitiae Vaticanae Latine redditae
Die séptimo mensis Ianuárii anno bismillésimo vicésimo tértio

TITULI

Francíscus Papa exéquias celebrávit Benedícti Décimi Sexti, qui die tricésimo et primo mensis Decémbris óbiit: Evangélium, dum víveret, diffúdit ac testátus est.

In Audiéntia quoque Generáli de Papa emérito est locútus Francíscus: «Praeclárus fuit catechésis magíster».

«Cor unum et ánima una est habénda in Deo grátiis agéndis de dono húius Evangélii Ecclesiaéque fámuli»: honor Papae Benedícto Décimo Sexto exhíbitus est a Francísco in prima anni Angélica Salutatióne.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Eugénius Murrali et bene felicitérque sit vobis audiéntibus núntios Latína língua prolátos.

NOTITIAE

Quinquagínta mília in Foro Petriáno et décies centéna mília hóminum instruménta retentióra adhibéntium fuérunt, qui postrémam salutatiónem Benedícto Décimo Sexto dixérunt in ipsíus exéquiis, féria quinta praetérita. «Benedícte, Sponsi amíce fidélis, consummétur gáudium tuum in voce éius semel et in perpétuum audiénda!»: hoc in homília dixit Francíscus Papa. Refert Maria Milvia Morciano.

«Vólumus, ut ecclesiális commúnitas, fratrem nostrum mánibus Patris commíttere: quae misericórdes manus lámpadem éius Evangélii óleo repériant accénsam, quod, dum víveret, effúdit ac testátus est». Verba haec sunt Francísci, qui exéquiis praesédit Benedícti Décimi Sexti, a Cardinale Ioánne Baptísta Re celebrátis, hóminum observánti communicantíque multitúdine apud Sanctum Petrum coadunáta, ex toto terrárum orbe adveniénte. Iam tribus diébus ante, plus ducénta mília hóminum Papae emériti corpus honoravérunt, quod in Papáli Basílica Sancti Petri iácuit. In homília est locútus Francíscus de «grata sui oblatióne in Dómino aeque ac pópulo inserviéndum, quae ex dono, prorsus gratúito recépto, óritur». Celebratióne ad finem addúcta, ex plátea plausus ortus est et ex multitúdine voces ter clamavérunt: «Sanctus statim!».

Féria quarta praetérita, in Audiéntia Generáli, ántequam seriéi de discretióne postréma incoháta est catechésis, ad Benedíctum Décimum Sextum mentem convértit Póntifex, qui, ad finem occúrsus pervéniens, decessóris verba réttulit: «Qui credit numquam est solus!». Refert Amadaéus Lomonaco.

«Ántequam hanc catechésim incípimus, velímus nos omnes cum iis communicáre, qui hic, nobis próximi, Benedíctum Décimum Sextum honórant, atque ad eúndem mentem nostram convértere, qui catechésis praeclárus fuit magíster. Cuius perspícuae decorésque cogitatiónes non ad eúndem tamquam ad fontem, sed ad Ecclésiam convertébantur, quoniam ad conveniéndum Iesum semper nos comitári voluit». Haec Pontíficis sunt verba, ante catechésim dicta de spirituáli comitátu. Germános salútans peregrínos, Francíscus, verba ipsíus Ioséphi Ratzinger memorávit: «Qui credit númquam est solus!». Hoc etiam témpore cohortátio non défuit ad «benígnam ac misericórdem propinquitátem» pópulo Ucraínae, «qui tantum labórat», et pro eo «donum pacis» invocávit.

NOTITIAE BREVISSIMAE

«Novi anni inítium Maríae Sanctíssimae commíttitur, quam hódie celebrámus Dei Matrem. His horis eius intercessiónem pétimus in primis pro Papa emérito Benedícto Décimo Sexto […] Omnes simul, uno corde et ánima una, coniungámur in Deo grátiis agéndis de dono húius Evangélii Ecclesiaéque fámuli fidélis». Sic Francíscus Papa Benedíctum Décimum Sextum recordátus est in Angélica Salutatióne primi diéi in anno.

Satis dictum est, ad próximam hebdómadam.

III. Fabula nubeculata. Titinus, De insula nigra, pp. 11-12

Sententiam adscribas

Inscriptio electronica tua publici iuris non fiet. Versūs asterisco * distincti compleri debent.